{"slides":[{"pic":["\/upload\/iblock\/59d\/naberezhnaya-b.jpg",null,"\/upload\/iblock\/a66\/naberezhnaya-m.jpg"],"text":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430\u0431\u0435\u0440\u0435\u0436\u043d\u043e\u0439"},{"pic":["\/upload\/iblock\/5ce\/zabor-b.jpg",null,"\/upload\/iblock\/a05\/zabor-m.jpg"],"text":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438"},{"pic":["\/upload\/iblock\/cca\/Parking-b.jpg",null,"\/upload\/iblock\/f47\/Parking-m.jpg"],"text":"\u0412\u0435\u0434\u0443\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043f\u043e \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u043a\u0435 \u0444\u0430\u0441\u0430\u0434\u043e\u0432 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433\u0430"},{"pic":["\/upload\/iblock\/0f3\/5y-b.jpg",null,"\/upload\/iblock\/e2c\/5y-m.jpg"],"text":"\u041c\u043e\u043d\u0442\u0430\u0436 \u043e\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043b\u043e\u043a\u043e\u0432. 5 \u043a\u043e\u0440\u043f\u0443\u0441"},{"pic":["\/upload\/iblock\/723\/6y-b.jpg",null,"\/upload\/iblock\/b1b\/6y-m.jpg"],"text":"\u041c\u043e\u043d\u0442\u0430\u0436 \u043e\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043b\u043e\u043a\u043e\u0432. 6 \u043a\u043e\u0440\u043f\u0443\u0441"}]}